Blog

4 oblasti duševního vlastnictví, které byste neměli podcenit

Naprostá většina společností bez ohledu na odvětví, v němž působí, vyvíjí činnost, při které nakládá s duševním vlastnictvím. Jeho ochrana je stále důležitější nejen ve vztahu k produktu nebo brandu firmy. Duševní vlastnictví stojí ve středu podnikání a jeho ochrana je klíčová pro úspěšný byznys. Popsali jsme základní oblasti, na které byste neměli nezapomenout.

Hrajete na globálním hřišti

Potenciální útočník se může nacházet na druhém konci světa, kde bude chtít cizí úspěch tzv. „okopírovat“ a vydávat za vlastní. Nejen pro tyto případy je důležité mít k dispozici prostředky, které zabrání konkurenci bez souhlasu profitovat na cizích nápadech.

Dobré nápady je potřeba chránit

Heslem doby je inovace. I přesto se příliš často stává, že společnost, která s inovativním nápadem přijde, není schopna nápad využít, zpeněžit a ochránit, protože postrádá jasnou koncepci ochrany duševního vlastnictví. Nedostatečná ochrana přitom může znamenat zpomalení růstu společnosti a ztrátu podílu na trhu.

Správná strategie je klíčová

Správnou strategii ochrany duševního vlastnictví je třeba nastavit už od samého počátku, např. před expanzí na zahraniční trhy. Dobrá strategie duševního vlastnictví pozitivně ovlivňuje hospodářský růst společnosti. Je třeba vnímat tuto strategii široce a nezaměřovat se jen na jednu z oblastí duševního vlastnictví (např. patentovou ochranu). Zároveň by měla ladit s obchodní strategií společnosti, která bude zajímat také potenciální investory.

Potom bude pozdě

Samotná strategie není všemohoucí. Je nutné ji včas implementovat, nenechávat ochranu duševního vlastnictví „na potom“ a pravidelné vyhodnocovat její úspěšnost, případně ji upravovat.

Ve větším detailu se na zmíněná témata zaměříme na brunchi Duševní vlastnictví, datová analytika a jejich vliv na byznys v úterý 10. března. Registrujte se zde.