Blog

Ženu na fotce mylně označili za starostovu manželku, u ESLP neuspěla

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) se zabýval případem ženy, kterou chorvatský časopis na fotografii z koncertu označil jako manželku starosty Splitu. Jedná se o zajímavý případ, kdy předmětem sporu není ani zveřejnění fotografie nebo její případný urážlivý popisek, ale chybné označení osoby na ní.

Fotografie byla pořízena během hudebního koncertu a následně zveřejněna v celostátním chorvatském časopise Gloria. Na malém snímku byla vyobrazena tleskající žena s označením, že se jedná o manželku tehdejšího starosty Splitu.

Žena požádala časopis o opravu, ale ten na její žádost nereagoval. Proto podala žalobu, kterou se domáhala náhrady škody za chybné označení fotografie. Tvrdila, že byla porušena její osobnostní práva, protože jako lékařka a univerzitní lektorka se se svým skutečným manželem, univerzitním profesorem, aktivně účastní společenského života ve Splitu a po zveřejnění fotografie ji lidé začali oslovovat jménem manželky starosty a chtěli si ji fotografovat. Její fotografie zároveň použila i další média, a to zejména v souvislosti s rozvodem starosty.

Soud prvního stupně rozhodl, že došlo k porušení osobnostních práv a přiznal ženě nárok na částečnou náhradu škody. Přihlédl k tomu, že ona i její manžel se aktivně účastní společenského života ve Splitu a navíc měli děti školního věku. Odvolací soud žalobu zamítl.

Žena podala stížnost k ESLP pro porušení práva na respektování soukromého života podle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (EÚLP). Soud se zabýval čtyřmi kritérii. Ke způsobu pořízení fotografie uvedl, že návštěvou hudebního koncertu, kterého se účastní velký počet lidí, se žena vystavila možnosti, že bude vyfotografována a její fotografie zveřejněna. Ohledně povahy zveřejnění fotografie pak ESLP konstatoval, že označení fotografie neobsahovalo žádné urážlivé výroky ve vztahu k osobě na fotografii. V dalším bodě ESLP konstatoval, že účelem zveřejnění fotografie bylo informovat veřejnost o proběhnutí koncertu. ESLP zde zároveň věcně konstatoval, že přestože časopis neoprávněně odmítl chybu opravit, stěžovatelka nevyužila možnosti, které jí dává vnitrostátní právo, a to žádat o vydání příkazu k opravě a omluvě.

V posledním bodě ESLP připomněl závěr odvolacího soudu, podle kterého bylo veřejně známé, že manželka starosty není spojena s protiprávním a nemorálním jednáním starosty, a že tudíž uvedení jména manželky starosty, byť chybné, samo o sobě nevyvolává žádné negativní konotace. Stěžovatelka zároveň nijak neprokázala, že po zveřejnění fotografie v časopise ji lidé začali oslovovat jménem manželky starosty nebo ji fotografovali.

ESLP zpochybnil, že by malá fotografie v lifestylovém časopisu mohla vést k širokému vnímání stěžovatelky jako manželky starosty. Závěrem připustil, že umístění jména manželky tehdejšího starosty pod fotografii ženě mohlo způsobit určité potíže, toto pochybení ale nepředstavuje porušení práva na respektování soukromého života do takové intenzity, kterou upravuje článek 8 EÚLP.