Blog

Amazon opět v hledáčku Komise – tentokrát kvůli využití dat obchodníků na Marketplace

Evropská komise informovala největšího internetového prodejce Amazon o svém předběžném zjištění o porušení antimonopolních pravidel EU. Údajně měl narušit hospodářskou soutěž na maloobchodních trzích provozovaných online. 

Dle Komise Amazon systematicky spoléhá na neveřejná obchodní data nezávislých prodejců, kteří prodávají na online tržišti Amazonu (Marketplace). Komise podezřívá Amazon, že tato data využívá ve prospěch vlastního maloobchodního podnikání v rámci soutěže s prodejci třetích stran. Tím tak zneužívá svého silného postavení na trhu.

Amazon coby platforma má dvojí roli. Poskytuje služby „online tržiště“, kde mohou nezávislí obchodníci prodávat výrobky přímo spotřebitelům. Zároveň však také prodává jako maloobchod produkty. Prodává přitom na stejném trhu a v konkurenčním postavení vůči stejným nezávislým obchodníkům, kteří využívají služby tržiště.

Jako poskytovatel služeb na online trhu má Amazon přístup k neveřejným obchodním datům prodejců třetích stran. Mimo jiné jde o údaje o počtu objednaných a odeslaných produktů, o tržbách prodejců na tržišti, o návštěvnosti zveřejněných nabídek prodejců nebo o přepravě produktů.< /p>

Dle předběžných zjištění mají zaměstnanci Amazonu přístup k obrovskému množství neveřejných dat o prodejcích, která proudí přímo do automatizovaných systémů Amazonu. Prostřednictvím těchto systémů se data shromažďují a využívají k pečlivému nastavení maloobchodních nabídek Amazonu, jakož i strategických obchodních rozhodnutí. To vše na úkor ostatních prodejců na trhu. V důsledku těchto praktik Amazon může např. zaměřit své nabídky na nejprodávanější produkty napříč jednotlivými segmenty nebo své nabídky odpovídajícím způsobem upravit.

Podle Komise může vést použití neveřejných dat o prodejcích k využití dominance Amazonu ve Francii a Německu, kde se nachází pro Amazon největší trhy v EU. Naplní-li se toto podezření, došlo by k porušení článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zakazuje zneužívání dominantního postavení na trhu. Amazonu by tak hrozila pokuta až ve výši deseti procent z jeho ročních tržeb, tedy až desítky miliard dolarů.

Komise navíc zahájila i druhé antimonopolní vyšetřování obchodních praktik Amazonu. Tyto praktiky by mohly uměle upřednostňovat jeho vlastní maloobchodní nabídky a nabídky prodejců na trhu, kteří využívají logistické a doručovací služby Amazonu „Prime“.

Komise už Amazon vyzvala k reakci na její závěry, půjde ale nejspíš o dlouhý proces. Vyšetřování totiž závisí na řadě faktorů, včetně složitosti případu a rozsahu v jakém dotčený subjekt s Komisí spolupracuje. Navíc neexistují zákonné lhůty pro jeho ukončení.

Není to poprvé, co si Komise posvítila na tržní chování technologických gigantů (firmy jako jsou Google, Apple nebo Facebook), a v minulosti už padaly vysoké pokuty, bude proto jistě velmi zajímavé sledovat další průběh vyšetřování. Zároveň bude pozoruhodné monitorovat vývoj trendu tržního chování nadnárodních technologických společností v důsledku současné praxe regulátora.