Tým KPMG Legal

KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář vznikla v srpnu 2010. Její tým tvoří na 30 odborníků. Řada z nich má vedle právního také ekonomické vzdělání.

Šárka Bližňáková
Šárka Bližňáková Koncipientka
Tereza Fojtů
Tereza Fojtů Koncipientka
Veronika Halalová
Veronika Halalová Koncipientka
Eliška Houdková
Eliška Houdková Koncipientka
Ji Yun Cha
Ji Yun Cha Koncipientka
Karolína Kubíčková
Karolína Kubíčková Koncipientka
Kateřina Lesáková
Kateřina Lesáková Koncipientka
Aneta Mohylová
Aneta Mohylová Koncipientka
Filip Morcinek
Filip Morcinek Koncipient
Jakub Nováček
Jakub Nováček Koncipient
Sabina Tichá
Sabina Tichá Koncipientka
Richard Hajdučík
Richard Hajdučík Clerk
Tereza Klabenešová
Tereza Klabenešová Clerk
Eliška Veselská
Eliška Veselská Clerk