Blog

Google si v Evropě připsal dvě vítězství

O největším internetovém vyhledávači je v poslední době pořádně slyšet. Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že Google nemusí odstraňovat údaje o lidech, kteří o to požádají, ze všech jazykových mutací svého vyhledavače. A opět ve Francii narazila média, když chtěla využít nového práva na odměnu za zobrazování úryvků jejich obsahu. Od konce října uvidí francouzští uživatelé pouze titulky.

V roce 2014 vydal SDEU přelomový rozsudek, kterým uživatelům internetu přiřkl právo požadovat odstranění zastaralých informací o své osobě z výsledků vyhledávání (tzv. právo být zapomenut). Od té doby Google zavalilo téměř 850 tisíc žádostí o vymazání neaktuálního obsahu. O dva roky později francouzský úřad na ochranu osobních údajů udělil Googlu pokutu ve výši 100 tisíc eur. Google totiž odmítl odstranit neaktuální odkazy ze všech svých jazykových mutací a omezil se pouze na domény náležící členským státům EU. Případ se dostal opět k SDEU, který nyní vyjasnil, že právo na ochranu osobních údajů není bezbřehé. 

Podle SDEU totiž „právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem, nýbrž musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality vyváženo s ostatními základními právy“. „Rovnováha mezi právem na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů na straně jedné a svobodou informací pro uživatele internetu na straně druhé se může po celém světě významně lišit,“ odůvodnil SDEU verdikt. Jinými slovy, většina států mimo EU právo na odstranění osobních údajů vůbec nezná. 

Google tedy mazat odkazy z výsledků vyhledávání ve všech jeho jazykových mutací nemusí. Podle SDEU by ale měl uživatelům z členských států v používání mimoevropských mutací vyhledávače zabránit, nebo je alespoň od toho odradit.

Druhý spor se týká transpozice článku 15 (dříve známého jako článek 11) autorskoprávní směrnice, kterou Francie provedla jako dosud jediný členský stát EU. Článek 15 přiznává vydavatelům tiskových publikací odměnu za online zveřejňování úryvků z jejich obsahu. To se děje především ve formě zobrazení náhledu článků (typicky obrázku a perexu) ve výsledcích vyhledávání nebo v rámci služby Google News.

Média si od tohoto kontroverzního článku, který byl produktem jejich mnohaletého lobbingu, slibovala kompenzace za finanční ztráty utrpěné v důsledku stále sílící pozice online gigantů v oblasti internetové reklamy. Reakce Googlu na sebe nenechala dlouho čekat. Speciálně pro Francii upravil způsob, jakým bude zobrazovat výsledky vyhledávání týkající se zpráv a dalšího chráněného obsahu vydavatelů. Nebo spíše nezobrazovat – uživatelé uvidí jen titulky. Článek 15 se totiž nevztahuje na hypertextové odkazy, jednotlivá slova a velmi krátké úryvky článků.

Nyní bude velmi zajímavé pozorovat, jak se na jedné straně vypořádá francouzský regulátor s rozhodnutím SDEU, a na druhé, jaký postoj v reakci na pozici Googlu zaujmou vydavatelé tiskových publikací nejen ve Francii, ale i ve zbytku Evropy.