Blog

Odpovědnost za nové technologie dle Evropské komise

Evropská komise zveřejnila loni na podzim dlouho očekávanou studii expertní skupiny, která se zabývá odpovědností za umělou inteligenci (AI) a další nové technologie. Závěry studie můžeme shrnout následovně:

  • Provozovatel technologie, která představuje zvýšené riziko pro okolí (např. AI roboti ve veřejném prostoru) by měl nést objektivní odpovědnost.
  • Má-li poskytovatel služby vyšší stupeň kontroly nad technologií než její vlastník či uživatel, mělo by se to zohlednit při určení osoby primárně provozující danou technologii.
  • Osoba využívající technologii, která nezvyšuje riziko vzniku újmy třetím osobám, by měla odpovídat v případě nedodržení vyžadované péče (dohled, údržba, apod.).
  • Osoba využívající technologii s určitým stupněm autonomie by neměla být méně odpovědná než v případě využití lidského pomocníka.
  • Výrobce digitální technologie by měl odpovídat za její vady i v případech, kdy vada nastala v důsledku změn učiněných na technologii po jejím uvedení na trh, měl-li výrobce tyto změny pod kontrolou.
  • Měl by existovat systém povinného pojištění pro případy zvýšeného rizika třetích osob.
  • Právo by mělo poskytovat nástroje podporující dokazování v případech, kdy využití specifické technologie znesnadní možnost dokazování po vzniku újmy nad běžnou míru.
  • Součástí technologií by měl od počátku být systém protokolování (logging by desing), přičemž jeho nevyužití (nepřihlášení) či neposkytnutí odůvodněného přístupu k záznamům by mělo vést k přenesení důkazního břemene a/nebo vyvratitelné právní domněnce, že byly dokázány předpoklady zákonem vyžadované ke vzniku odpovědnosti.
  • Zničení či poškození dat by mělo být považované za škodu.

Dokument potvrzuje závěry předchozí zprávy. Uvádí, že v dohledné době není třeba přiznávat autonomním systémům právní osobnost, jelikož jimi způsobená škoda může a měla by být přičitatelná existujícím osobám či entitám.

Do budoucna by tedy měla být stále aplikovatelná jak subjektivní odpovědnost (ať je zavinění předpokládané či nikoliv), tak i objektivní odpovědnost.

Mezi zohledněné technologie patří vedle AI internet věcí i technologie distribuovaných záznamů (distributed ledger technologies), známé pod zkratkou DLT a do češtiny překládané jako distribuované účetní záznamy. Jde o databázi sdílející záznamy mezi všemi jejími uživateli. Nejrozšířenější podkategorií je v současnosti blockchain, na kterém funguje například i kryptoměna bitcoin.